Pečujeme o ty, kteří už tu s námi nemohou být.

Nemáte čas, energii nebo už není ve vašich silách pečovat o místo
odpočinku vašich blízkých? Rádi vám nabídneme naši pomoc.

Naše služby

grave

Péče o hrobové místo

ellipsis

Doplňkové služby

grave 1

Péče o hrob mazlíčka

Jak často můžeme pečovat o Váš hrob ?

2 návštěvy ročně

Od 1.090,-Kč

4 návštěvy ročně

Od 1.690,-Kč

6 návštěv
ročně

Od 2.490,-Kč

12 návštěv ročně

Od 4.490,-Kč

Možná na péči o hrob vašich zesnulých v místě, odkud jste se odstěhovali, nemáte čas. Jste-li nájemcem hrobového místa, je ale pravidelná údržba a péče o hrob vaší povinností. Musíte zajistit, aby místo nezarůstalo nevhodným porostem, který by vzhledem narušoval okolí, průběžně je na vlastní náklady udržovat tak, aby stav nebránil užívání jiných hrobových míst. Jste také povinni ihned zajistit opravu hrobového zařízení, pokud např. narušená stabilita ohrožuje zdraví nebo majetek jiných. Když tak neučiníte, je provozovatel hřbitova oprávněn nápravu zajistit sám, ovšem na vaše náklady.

Kam za Vámi přijedeme ?

Přijedeme na místa vyznačená na mapě v okrese Kladno.
Lokality postupně rozšiřujeme, a proto se Vám rádi přizpůsobíme
i na jiných vzdálenějších místech mimo okres Kladno kde budete
požadovat naši péči.

Foto okresy kladno 1 1